Styrelse

Styrelsen väljs på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst.

 

Ordförande

         Anna Caldén, Nykarleby, Handikappföreningen i Österbotten.

 

         Ordinarie styrelsemedlem:

         Martin Relander Helsingfors, Akson rf.

         Karl-Mikael Grimm. Helsingfors, Tröskeln rf, Kortväxta rf.

Gun Ainamo, Esbo, Nylands cp-förening rf.

         Tim Dahlberg Esbo, Skipper rf.

         Olof Ekblom, Nylands muskelhandikappförening rf  

        

         Ersättare:
         Harold Henriksson, Pargas, Tröskeln rf Åbo

         Monica Dahlberg, Esbo, Nylands cp-förening rf

         Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf.