Kan vi hjälpa?

Image

Kan vi hjälpa?

Välkommen till oss! Vi är ett förbund. Vår viktigaste uppgift är information och intressebevakning. För att kunna tillvarata dina intressen så bra som möjligt är det viktigt att du också stöder vår verksamhet. Detta kan du göra genom att bli stöd- eller ordinariemedlem i någon av våra medlems- eller samarbetsorganisationer. Vilken du väljer är verkligen inte så noga.  Alla anställda och förtroendevalda inom funktionshinderområdet i Svenskfinland samarbetar med varandra. Eller så kan du bara prenumerera på SOS Aktuellt.
Ifall du har ett personligt problem kan du alltid skriva till oss. Använd helst ärendefältet på blanketten. Ifall du önskar juridisk rådgivning kan du vända dig till SAMS jurister http://samsnet.fi/verksamhet/juridiskt-ombud/. Eller en stödperson – kontakta 4BT (fyra betydelsefulla timmar)  http://samsnet.fi/verksamhet/4bt/.  Ifall du behöver hjälp med att hitta en personlig assistent (Södra Finland, finska) kontakta www.sentteri.fi eller nätverket www.assistentti.info. På : thl.fi/handbokomfunktionshinderservice finns information som mera riktar sig till professionella. Juridisk rådgivning för arbetsgivare som har egna assistenter finns på www.heta-liitto.fi.

Självfallet kan du alltid också ringa. Ifall nöden är akut, tveka inte att ringa nödcentralen 112. Ifall du önskar någon att prata med så finns det stöd- och samtalsjourer du kan kontakta. En förteckning över några av de vanligaste följer hä:

 

Någon jag kan ringa till

Församlingarnas samtalstjänst  Nyland te.  010190072 varje kväll kl. 21-24

   
 

Nuorten kriisipisteen kriisipuhelin,
på svenska för 12 - 29 åringar
tel. 045-3410574 ti  kl 13-15  on-fr kl 10-12
 
Sos-Centret, Föreningen för Mental Hälsa,
begränsad svenskspråkig service
  
tel. 040-5032199   24h/dygn
 
Centralförbundet för Mental Hälsa
Rådgivningstelefon tel. 020 391920 fredagar  kl.10-15

 
Mentalvårdsföreningen Helmi r.f.(svenska?)
tel. 09-86890727, fr kl. 16-20, lö-sö kl 10-18