Finlands Svenska Handikappförbund

strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svensk- och teckenspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet har 11 medlemsföreningar med sammanlagt över 2000 medlemmar. Av dem har ca 800 svenska eller svenskt teckenspråk som första språk. Sedan år 2016 är vi medlemmar i Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Till förbudet hör förutom vi Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Psykosociala förbundet, Svenska Hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Tillsammans  tillvaratar vi mänskliga rättigheter för alla funktionshindrade i Svenskfinland.

Anna Caldén

Ordförande

Verksamhet

 

Tidningen som för de finlandssvenska funktionshindrades talan SOS Aktuellt är ett aktivt debattforum som välkomnar debattinlägg och som också själv startar och för samhälleliga debatter. Idag har tidningen över 5000 prenumeranter. läs höstnumret här www.sosaktuellt.fi

 

Mutual Trust är ett tvåspråkigt och treårigt projekt som skall förbättra samarbetet mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och rederier. Mutual Trust finansieras av Veikkaus. Bekanta dig med projektet här: www.mutualtrust.fi