FMA - Funktionsrätt med ansvar

Förbundet grundades år 1999 som ”Finlands Svenska Handikappförbund”. Tillsammans med våra 12 medlemsföreningar representerar vi ca 800 funktionshindrade personer som har svenska eller finlandssvenskt teckenspråk som första språk.
 

Våra tre prioriteter är:

- Information
- Självbestämmande
- Intressebevakning

Varför byta namn?

Finlands Svenska Handikappförbund rf (FSH) grundades som en samarbetsorganisation för det funktionshinderpolitiska fältet i Svenskfinland. År 2009 grundade de fyra största svenskspråkiga förbunden med stöd av Svenska Kulturfonden en egen organisation SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. Det nya förbundet erhöll samtidigt rätt att utdela stipendier på det sociala området. År 2016 anslöt sig FSH till SAMS som representant för mindre svensk-, två- eller teckenspråkiga organisationer. I samband med övergången från centralorganisation till en organisation med en särskild målgrupp ändrade förbundet sitt namn till FMA- Funktionsrätt med ansvar.  

 

Gå direkt till händelsekalendern

Anna Caldén

Ordförande

Verksamhet

 

I samband med omstruktureringen överfördes SOS Aktuellt som representerar hela det funktionshinderpolitiska fältet till SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Läs julnumret här www.sosaktuellt.fi

 

Samtidigt upphör också vårt samarbete med funktionshinderorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare då projektet Mutual Trust införlivas med SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Mer information hittar du på mutualtrust.fi och https://www.facebook.com/mutualtrust.fi/.