Förvaltning

Styrelsens beslut verkställs enligt förbundets beslutsordning. Beslutsordningen är indelad i ansvarsområden i enlighet befattningsstadgan. Kontroll och rapportering av förbundets ekonomi sker i enlighet med ekonomistadgan.