Förbundet

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf är en funktionsrättsorganisation som representerar svenska, teckenspråkiga och tvåspråkiga organisationer på särskilt det neurologiska området i det svenska talande Finland. Tillsammans med våra 12 ordinarie medlemsföreningar och en associerad representerar förbundet ca 800 funktionshindrade personer som har svenska eller finlandssvenskt teckenspråk som första språk.
 

Våra tre prioriteter är:

- Information
- Självbestämmande
- Intressebevakning

Tyngdpunktsområden 

-  Stöd för svenskan i tvåspråkiga organisationer
-  Kamratverksamhet med stöd av personlig assistans 

 

Gå direkt till händelsekalendern

Ulf Gustafsson

verksamhetsledare

Gun Ainamo

Ordförande