Styrelse

Styrelsen 2024

 

Ordförande:

Gun Linnea Ainamo
0503776117
gun.ainamo@gmail.com

 

Styrelsemedlemmar:

Monica Dahberg
0400 417107
dahlbergmonica 219@gmail.com

Gerd Harriet Ström
0451648810
hstrom16@gmail.com

Stina Österbro
0400-013919
stiniz77@gmail.com

 

Ersättare:

Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf.
Toni Ainamo Esbo, Nylands cp-förening rf.
Anna Caldén, Nykarleby, Handikappföreningen i Österbotten.