Styrelse

Styrelse 2020.

 

Ordförande

         Anna Caldén, Nykarleby, Handikappföreningen i Österbotten.

 

Ordinarie styrelsemedlem:

         Martin Relander Helsingfors, Akson rf.

         Gun Ainamo, Esbo, Nylands cp-förening rf.

         Monica Dahlberg Esbo, Skipper rf.

         Olof Ekblom, Nylands muskelhandikappförening rf  

        

Ersättare:
        

         Tim Dahlberg, Esbo, Nylands cp-förening rf

         Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf.