Enkät

FMA rf har gjort en förfrågan till sina referensgrupper i syfte att ta reda på vad de tycker om vår verksamhet. Läs vad de svarade:

Frågorna

Svaren


Uppdelning enligt kategori


Enkäten analyserad i sammandrag