Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Förbundsmötet sammankallas två gånger i året, vår- och höstmöte. Höstmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten och utser ordförande och styrelse.

Vårmötet: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen som tillsammans med revisionsberättelsen presenteras för vårmötet som i regel beviljar styrelsen och de förtroendevalda ansvarsfrihet.

Ta del av våra stadgar och direktiv, läs om hur vår förvaltning fungerar, vilka målsättningar vi har och vem vi samarbetar med.