Finlands Svenska Handikappförbund

strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för personer med funktionsvariationer inom den svensk- och teckenspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet grundades 1999 och har 11 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi ca 800 funktionshindrade personer som har svenska eller finlandssvenskt teckenspråk som första språk.

Sedan år 2016 är vi medlemmar i Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Tillsammans med ”SAMS” 5 medlemsorganisationer tillvaratar vi mänskliga rättigheter för alla personer med funktionsvariationer i Svenskfinland. Sedan år 2009 har vi varit medlemmar i Handikappforum.  Till forumet som grundades 1999 hör 32 riksomfattande organisationer Totalt representerar vi enligt WHO 15 % av hela befolkningen i Finland både hemma och internationellt

Gå direkt till händelsekalendern

Anna Caldén

Ordförande

Verksamhet

 

Tidningen som för de finlandssvenska funktionshindrades talan SOS Aktuellt är ett aktivt debattforum som välkomnar debattinlägg och som också själv startar och för samhälleliga debatter. Idag har tidningen över 5000 prenumeranter. läs höstnumret här www.sosaktuellt.fi

 

Mutual Trust är ett räddningssamarbete mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikidkare. Samarbetet finansieras av Veikkaus. Mer information hittar du på mutualtrust.fi och https://www.facebook.com/mutualtrust.fi/.