FMA - Funktionsrätt med ansvar

Förbundet grundades år 1999 som ”Finlands Svenska Handikappförbund”. Tillsammans med våra 12 medlemsföreningar representerar vi ca 800 funktionshindrade personer som har svenska eller finlandssvenskt teckenspråk som första språk.
 

Våra tre prioriteter är:

- Information
- Självbestämmande
- Intressebevakning

Varför byta namn?

Finlands Svenska Handikappförbund rf (FSH) grundades som en samarbetsorganisation för det funktionshinderpolitiska fältet i Svenskfinland. År 2009 grundade de fyra största svenskspråkiga förbunden med stöd av Svenska Kulturfonden en egen organisation SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. I samband med övergången från central-organisation till en organisation med en särskild målgrupp ändrade förbundet sitt namn till FMA- Funktionsrätt med ansvar.  

Gå direkt till händelsekalendern

Anna Caldén

Ordförande


 

Vårt mål,

är att trygga våra medlemmar samma service- och tjänster på det egna modersmålet som de finskspråkiga har tillgång till.

 

Vem är vi?

I varje nyhetsbrev presenterar vi en våra medlemsföreningar helt kort. Läs om vad du inte visste att du ville veta om dem. Samtidigt kan du hålla dig à jour med vad som händer just nu.

NYHETSBREV 1 2020 Tröskeln rf

NYHETSBREV 2 2020 Ryggmärgsskadades förening Akson rf

NYHETSBREV 3 2020 Me Osalliset ry - Vi delaktiga rf

NYHETSBREV 4 2020 Nylands CP-Förening rf

NYHETSBREV 5 2020 Respiratorpatienter rf 

NYHETSBREV 6 2020 Skipper rf