Förbundet

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf är en intresseorganisation som representerar svenska, teckenspråkiga och tvåspråkiga organisationer på särskilt det neurol ja teksti ogiska området i det svenska talande Finland. Tillsammans med våra 12 ordinarie medlemsföreningar och en associerad representerar förbundet ca 800 funktionshindrade personer som har svenska eller finlandssvenskt teckenspråk som första språk.
 

Våra tre prioriteter är:

- Information
- Självbestämmande
- Intressebevakning

Tyngdpunktsområden 2021

-  Stöd för svenskan i tvåspråkiga organisationer
-  Samarbete med Nordiska välfärdsfonden
-  Kamratverksamhet med stöd av personlig assistans 

 

Gå direkt till händelsekalendern

Anna Caldén

Ordförande