Aktuellt

”Medlemsbrevet” är ett kort sammandrag över vad som är aktuellt inom förbundet. Brevet publiceras två gånger i året. För förbundet är det viktigt att ha svenskspråkiga personer med erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet som representanter i politiken. Detta gäller särskilt funktionshinderråd och fullmäktige i kommunerna (i framtiden i landskapen). Läs om vad som är aktuellt i politiken för funktionshindrade. Klicka på ”Tillsammans i politiken”.

I ”Händelsekalendern” kan du följa med datum för förbundets egna verksamheter, möten och representationstillfällen. Ifall du önskar information om allt gemensamt funktionshinderarbete som är på gång i Svenskfinland kan du gå till www.samsnet.fi/kalender som är ett samarbete mellan SAMS och SOS Aktuellt.