Tillsammans i politiken

  • Av förbundets förtroendevalda är flera personer med daglig erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet aktiva både som medlemmar i funktionshinderråd och fullmäktige. Kontakta någon av följande ledamöter vid behov. 
  •  
Nykarleby fullmäktige

Anna Caldén

annacalden@gmail.com

Korsholm fullmäktige

Carola Lithén

carola.lithen@netikka.fi

Vasa fullmäktige

Johan Kullas

johan.kullas@neotide.fi

Vanda Handikappråd

Olof Ekblom

olofekblom@gmail.com

Pargas handikappråd

Harold Henriksson

harold.henriksson@kolumbus.fi

Nykarleby handikappråd   

Anna Caldén

annacalden@gmail.com