Vårt mål,

är att trygga våra medlemmar samma service- och tjänster på det egna modersmålet som de finskspråkiga har tillgång till.

 

Vem är vi?

I varje nyhetsbrev presenterar vi en våra medlemsföreningar helt kort. Läs om vad du inte visste att du ville veta om dem. Samtidigt kan du hålla dig à jour med vad som händer just nu.

NYHETSBREV 1 2020 Tröskeln rf

NYHETSBREV 2 2020 Ryggmärgsskadades förening Akson rf

NYHETSBREV 3 2020 Me Osalliset ry - Vi delaktiga rf

NYHETSBREV 4 2020 Nylands CP-Förening rf

NYHETSBREV 5 2020 Respiratorpatienter rf 

NYHETSBREV 6 2020 Skipper rf