Verksamhet

 

I samband med omstruktureringen överfördes SOS Aktuellt som representerar hela det funktionshinderpolitiska fältet till SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Läs julnumret här www.sosaktuellt.fi

 

Samtidigt upphör också vårt samarbete med funktionshinderorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare då projektet Mutual Trust införlivas med SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Mer information hittar du på mutualtrust.fi och https://www.facebook.com/mutualtrust.fi/.