Virkasääntö

Befattningsbeskrivning för verksamhetsledare

Till verksamhetsledarens uppgifter hör skötseln av föreningens verksamhet, ekonomi och löpande ärenden. Detta i medeltal 40 timmar per vecka.  Arbetet förutsätter slutförd universitetsexamen samt långvarig erfarenhet av, och insikter i det funktionshinderpolitiska arbetet för funktionshindrade i Svenskfinland. Uppgiften omfattar inte revision, bokföring, uppdatering av websidor och utgivning av SOS Aktuellt. Däremot förutsätter förbundet att verksamhetsledaren fungerar som chefredaktörens förman, redaktionsrådets sekreterare samt att han aktivt tar del av förbundets intressebevakning och tidningens vidareutveckling.