Päätössääntö

Förbundsmötet

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet.  Dess verkställande organ är förbundsstyrelsen. Förbundsmötet utser styrelsen på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst. 

Förbundsstyrelsen

Styrelsens utvärderar sitt arbete i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen, vilken även omfattar resultaträkning och balans, utgör basen för verksamhetsplanen och budgeten för det påföljande kalenderåret. 

Styrelsen anställer följande tjänstemän

- En verksamhetsledare som verkställer styrelsens beslut och förbundets stadgeenliga uppgifter. 
Tjänstemännens uppgifter och ansvar framgår ur befattningsbeskrivningen. Villkoren framgår ur anbudskriterierna vid upphandling (köptjänst) eller arbetsavtalet (anställning).

Penningrörelse och användning av bankkonton sker i enlighet med föreskrifterna i ekonomistadgan. 

Konflikter

Konflikter i rådet avgörs av förbundsstyrelsen.