Hallinto

Styrelsens beslut verkställs enligt förbundets beslutsordning. Beslutsordningen är indelad i ansvarsområden i enlighet befattningsstadgan. Kontroll och rapportering av förbundets ekonomi sker i enlighet med ekonomistadgan.

Verksamhetsberättelsen (intressebevakning, SOS Aktuellt och Mutual Trust) hittar du här.