Styrelsen väljs på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst.

 

Ordförande    
Anna Caldén

Nykarleby,
Handikappföreningen i Österbotten

annacalden@gmail.com

 

Ordinarie styrelsemedlemmar

   
Martin Relander Helsingfors, Akson rf martin.relander@gmail.com
Karl-Mikael Grimm Helsingfors, Tröskeln rf och Kortväxta rf    grimmkarlmikael@gmail.com
Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf tlahtone@abo.fi
Tim Dalberg Esbo, Skipper rf timonic@hotmail.com
Gun Ainamo Esbo, Nylands cp-förening rf uudenmaan.cp-yhdistys@kolumbus.fi
Olof Ekblom Nylands muskelhandikappförening rf olofekblom@gmail.com

 

Ersättare

   
Harold Henriksson Västra Åboland, Tröskeln rf Åbo harold.henriksson@kolumbus.fi
Monica Dahlberg Esbo, Nylands cp-förening rf timonic@hotmail.com

 

Redaktionsråd

   
Anna-Caldén ordförande annacalden@gmail.com
Karl-Mikael Grimm medlem grimmkarlmikael@gmail.com
Christian Bergman medlem christian.bergman@samsnet.fi
Daniela Andersson redaktionschef daniela.andersson@kolumbus.fi
Ulf Gustafsson sekreterare ulf.gustafsson@kolumbus.fi

 

Medlemmar

 

 
Fin-Fami Österbotten rf http://www.vaasanomaiset.fi/
Finlandssvenska teckenspråkiga http://www.dova.fi/
Handikappföreningen i Österbotten rf  
Helsingfors Svenska Reumaförening rf www.helsingforssvenskareumaforening.fi/
Nylands CP-förening rf  http://www.cp-liitto.fi/uusimaa
Nylands muskelhandikappförening rf http://www.uly.fi/
Ryggmärgsskadades förening Akson rf    www.aksonry.fi
Skipper rf http://vene.handikapp.fi/start/
Tröskeln rf http://kynnys.fi/
Vi delaktiga rf http://osalliset.fi/
Åbo CP-förening rf http://www.turuncpyhdistys.net/