SOS Aktuellt verksamhetsberättelse 2016 22.2.2017


Skriven av chefredaktör Daniela Andersson
SOS Aktuellt är en tidning för oss alla med funktionsvariationer

Tidningen SOS Aktuellt är ett samarbete mellan tolv handikapporganisationer som år 2004
ingick ett avtal om utgivning av en gemensam tidning. Tanken är att tillsammans nå utöver
den egna läsekretsen. Samarbetsorganisationerna väljer ett redaktionsråd som basar för
tidningens existens. Rådet sitter två år i stöten.


Största förändringen 2016


Vi var tvungna att höja prenumerationsavgiften till 15 euro (tidigare 12 euro). Samtidigt
minskade vi antalet tidningar från fem till fyra per år. Det var dock inte så illa som det låter.
Tvärtom. Prenumerationsavgiften har inte höjts sedan starten för tolv år sedan (2004) och nu
var vi pressade att göra det pga höjda postningspriser. Trots att det blir färre tidningar per år
så blir antalet sidor under ett år mer. Vi har utökat varje nummer med hela åtta (8) sidor.
Totalt 36 sidor. Årets sista nummer var ett extra tjockt julnummer på 44 sidor. Orsaken till
färre utgåvor beror också helt enkelt på den krassa verkligheten med dagens oskäligt höga
postningspris.


Vi fortsatte segertåget med det nya formatet!


Under vintern 2013-2014 deltog chefredaktör Daniela Andersson för SOS Aktuellt i den
välrenommerade kursen ”Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik” på Institutionen
för mediestudier vid Stockholms Universitet. Under kursen hade chefredaktören möjlighet att
fördjupa sina kunskaper i bland annat undersökande journalistik, vilket ledde till att tidningen
förnyades år 2014 både till innehåll och layout. År 2015 skruvade vi till det ännu mer och tog
det välkomnade beslutet att lämna tabloiden för gott och övergå i tidskriftsformat. Vi fortsatte
det goda samarbetet som påbörjats 2014 med MA-Creations som således stod för den helt nya
visuella looken och lay outen. Efter en intensiv offertrunda hittade vi vår nya
tryckerisamarbetspartner i Waasa Graphics. SOS Aktuellt uppfyller nu Nordiska miljömärkets
kriterier och är berättigad till Svanenmärket. Reaktionerna på nya SOS Aktuellt lät inte vänta
på sig. Det nya formatet och utseendet var en succé som fortsatte att bära frukt även under
2016.


Mångfald i Media-seminarium


År 2016 valde vi att ha paus i seminarie-arrangemangen eftersom det kräver väldigt mycket
både ekonomiskt och av personalens resurser som redan är ansträngda.


Bokmässan och övriga evenemang


SOS Aktuellt deltog på Bokmässan i Helsingfors, Bokmässan i Vasa, i katalogen
Finlandssvenska Tidskrifter, Bokkalaset i Ekenäs samt på medlemsorganisationernas egna
mässor och evenemang. De tidningar som blev över från bokmässorna delades ut på bl.a.
service- och äldreboenden i Karis samt biblioteken i Ingå, Karis och Ekenäs.


SOS Aktuellt i annan media


SOS Aktuellt uppmärksammade sparsamt i annan media under år 2016 med delades väldigt
flitigt i sociala medier.


Utgivning, marknadsföring 2016


Under år 2016 utkom SOS Aktuellt i 4 nummer. Upplagan låg på 4800 exemplar. Hundratals
exemplar spreds även i marknadsföringssyfte. Vi satsade på marknadsföring enligt normal
praxis. Tidningens prenumerationsregister sköttes av Nudata och för tryckningen stod Waasa
Graphics.


Innehåll


Innehållet producerades av professionella frilansskribenter. Som fasta medarbetare på
frilansbasis fungerade Thomas Rosenberg i östra Nyland, Helena Forsgård på Åland, Christina
Lång i Nyland, Monica Björkell-Ruhl i huvudstadsregionen, Matias Krook och Tom Sörhannus
i Österbotten och Malin Johansson i Åboland. Vi fortsatte att ha krönikor i varje nummer av
kända och mindre kända samhällsdebattörer och branschfolk. Även organisationerna bidrog
med material. Ledaren skrevs i regel av samarbetsorganisationernas anställda eller
förtroendevalda. I varje nummer deltog även det Juridiska ombudet med den mycket
uppskattade juridiska kolumnen. Vi har koncentrerat innehållet till tidlösa informativa
reportage samt feelgood och human interest artiklar.


SOS Aktuellt på Facebook


SOS Aktuellts Facebooksidor följs av en liten skara stadiga anhängare. SOS Aktuellt finns
sedan tidigare som nättidning (ISSUU). Webbsidan är som tidigare.


Understöd


Konstsamfundet stödde tidningen även år 2016.


Redaktionsrådet


Som ordförande för rådet år 2016 fungerade Anna Caldén och som medlemmar Emma-Lena
Lybäck, Martin Relander, Ulf Gustafsson samt redaktionschef Daniela Andersson.
Redaktionsrådet sammanträdde två gånger samt flitig e-postkorrespondens.


Mentor


Klas Backholm, doktor i utvecklingspsykologi samt biträdande professor vid Svenska socialoch kommunalhögskolan, fungerade även under 2016 som journalistisk mentor och bollplank
för chefredaktör Andersson.