Händelse

FMA:s vårmöte hålls den 23 april 2024 På Teams

26.03.2024 - 26.03.2024

På vårmötet behandlas förbundets stadgeenliga ärenden. Med i kallelsen som skickas ut till kontakt-

personerna i alla våra medlemsföreningar onsdagen den 27 mars tillsammans med dokumenten som

behandlas På vårmötet finns också en modell till en fullmakt. Fullmakten bör företes under vårmötet

eller helst skjckas till kontoret fore motet g:pr epost kontaktPfunktionshinder.fi

Kamratstöd och rekreation i skärgården