Välfärdsekonomin följer sina egna regler

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin Dela per e-post

 

Risken för att producenterna utnyttjar en liten välfärdsmarknad som till exempel vår egna svenskspråkiga för att etablera en monopolställning är uppenbar. Därför är det viktigt att all samordnad upphandling övervakas av ett fristående organ. Ett sådant kunde enligt 36 § i organiseringslagen med fördel etableras i Nyland.

 

I en fungerande marknadsekonomi skiljer man mellan konsumenternas, arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen. Detsamma gäller klienter, producenter och anordnare i en fungerande välfärdsekonomi.

 

Den stora skillnaden mellan en kund i en marknadsekonomi och en klient i en välfärdsekonomi är att en kund i en marknadsekonomi alltid kan lösa sina problem med pengar. En klient i en välfärdsekonomi är däremot alltid den som får lida av ineffektivitet eller misshushållning med skattebetalarnas pengar.

 

Att det är två olika aktörer som sköter om intressebevakning och produktion i en fungerande välfärdsekonomi bör i det här skedet vara självklart för alla. På ett boende där klienten sitter med bajset i byxorna bara för att producenten har tvingats skära ner på personalen hjälper det föga att hänvisa till kvalitetskrav eller att hota med sanktioner.

 

Också för att trygga valfriheten är det självklart att anordnaren och producenten bör skiljas åt. Detta förutsätter redan EU:s konkurrensdirektiv. Risken för att producenterna utnyttjar en liten välfärdsmarknad som till exempel vår egna svenskspråkiga för att etablera en monopolställning är uppenbar. Därför är det viktigt att all samordnad upphandling övervakas av ett fristående organ. Ett sådant kunde enligt 36 § i organiseringslagen med fördel etableras i Nyland.

 

Den största förändringen i välfärdsreformen för vår del kommer att gälla tidigare kollektivt bemötta stödintensiva grupper som nu plötsligt kommer att få personligt stöd i vardagen. Det här kommer att omfatta allt från glasögon, hörapparater och omgivningskontroller till träning och pedagogisk elektronik. Därmed kommer den grupp som enligt den kommande självbestämmanderättslagen inte kan ansvara för sitt liv att minska så att kostnaderna för deras omsorg i framtiden kommer att minska dramatiskt och bli ekonomiskt negligerbara.

 

Att diskutera en välfärdsmodell är inget konfliktfyllt eller konstigt i sig. Alldeles som man är tvungen att skilja mellan en rad olika intressen i en konstruktiv debatt om en fungerande marknadsekonomi så är man tvungen att skilja mellan intressebevakning, produktion och anordnande av service och tjänster i en konstruktiv debatt om en fungerande välfärdsekonomi.

 

Ulf Gustafsson Verksamhetsledare Finlands Svenska Handikappförbund rf