Tillsammans i politiken

2.2.2017

Av förbundets förtroendevalda är flera personer med daglig erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet aktiva både som medlemmar i funktionshinderråd och fullmäktige. Kontakta någon av följande ledamöter vid behov. 
 

Nykarleby fullmäktige Anna Caldén annacalden@gmail.com
Korsholm fullmäktige Carola Lithén carola.lithen@netikka.fi
Vasa fullmäktige Johan Kullas johan.kullas@neotide.fi
Vanda Handikappråd Olof Ekblom olofekblom@gmail.com
Pargas handikappråd Harold Henriksson harold.henriksson@kolumbus.fi
Nykarleby handikappråd    Anna Caldén annacalden@gmail.com
Helsingfors Karl-Mikael Grimm    grimmkarlmikael@gmail.com


Läs senaste ”TIP”-brev

Tillsammans i politiken_hösten_17 TIP -brev