Nyhet

Minister Saarikkos runda bord (Hörande 13.2.2018)

20.02.2018

Hörande i samband med beredning av funktionshinderlagen
Ständerhuset tisdag 13.2


Finland har två officiella språk, finska och svenska. Trots att vi är bara fem procent av hela befolkningen så finns det många svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner särskilt längs Finlands väst- och sydkust.
Å alla våras vägnar vill jag tacka minister Saarikko för att också vi blir hörda.

Haluamme nostaa esille 4 kärkeä:

!.                    Oikeus omaan kieleen

Meille suomenruotsalaisille vammaisille lain kaikkein tärkein tehtävä on takaa meille samat palvelut, oikeudet ja velvoitteet meidän omalla äidinkielellä kuin kaikille muillekin vammaisille. Tämä koskee myös suomenruotsalaisia viittomakielisiä.

                   Independent Living

Meille, kuten kaikille vammaisille tärkeintä on itsenäinen elämä. Vastuun kantaminen omasta elämästään vaatii kuitenkin vammasta riippuen erilaisia tukipalveluja. Näistä palveluista henkilökohtaisen avustajan työnantajamalli ilman ikärajoja on tärkein. Vammaisille joille työnantajana toimiminen on ylivoimaista tulisi turvata tukipalveluja tarpeen mukaa. Tukea ja valmennusta tulisi myös tarjota vähemmän apua tarvitseville. Tarvittavat palvelut tulisi kehittää yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa. Myös muita vaihtoehtoja kuten palveluseteleitä tai ostopalveluja voidaan käyttää varsinkin silloin kun avuntarve on lyhytaikaista, rutiininomaista tai vähäistä.  

                  Ei myytävänä

Meille suomenruotsalaisille tulisi jatkossa myös turvata valinnanoikeutta. Ostopalvelujen kilpailuttamisessa kieli tulisi olla ratkaisevan tärkeä valintakriteeri. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä että kaikki ruotsinkieliset palvelut keskitettäisiin yhdelle ainoalle palveluntuottajalle. Kilpailuttamisen vaatima monimuotoisuutta on myös meidän osalta säilytettävä. Asiakastyytyväisyys ja jatkuvuus tulisi huomioida ratkaisevina tekijöinä ennen kuin ruvetaan harkitsemaan ostopalvelujen kilpailuttamista. Tämä koskee myös suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkausta.

                   Esteetön joukkoliikenne

  ”Esteettömiä polkuja” tulisi ottaa käyttöön joukkoliikenteessä mahdollisimman pian.

v