Medlemsbrevet

”Medlemsbrevet” är ett kort sammandrag över vad som är aktuellt inom förbundet. Brevet publiceras två gånger i året. För förbundet är det viktigt att ha svenskspråkiga personer med erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet som representanter i politiken. Detta gäller särskilt funktionshinderråd och fullmäktige i kommunerna (i framtiden i landskapen). Läs om vad som är aktuellt i politiken för funktionshindrade. Klicka på ”Tillsammans i politiken”.

2.5.2017

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

2.2017

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

1.2018

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

12.2018

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

 

1.2019

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

2.2019

 

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”