Medlemsbrevet

”Medlemsbrevet” är ett kort sammandrag över vad som är aktuellt inom förbundet. Brevet publiceras två gånger i året. För förbundet är det viktigt att ha svenskspråkiga personer med erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet som representanter i politiken. Detta gäller särskilt funktionshinderråd och fullmäktige i kommunerna (i framtiden i landskapen). Läs om vad som är aktuellt i politiken för funktionshindrade. Klicka på ”Tillsammans i politiken”.

2.5.2017

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”

2.2017

Om du inte ännu har läst vårt senaste medlemsbrev ”Hänt sen sist”