Händelse

Juridiska ombudets temadag om funktionsrätt i Vasa 2018

08.11.2018 - 08.11.2018

Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Wasaborgsgränd 4/Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Tid: Torsdagen 8.11.2018, kl. 8.30 – 16.30
Pris: 60 euro, 20 euro för studerande och pensionärer.
Personliga assistenter kommer in gratis.
I seminariet medverkar bl.a. juristen Kirsi-Maria Malmlund från social- och hälsovårdsministeriet, Sauli Suominen från Personligt
ombud i Finland r.f., PD Sonja-Kurtén Vartio samt doktorand Elisabeth Hästbacka. Dessutom har vi bjudit in två gästföreläsare från
Sverige: förbundssekreterare Ken Gammelgård från DHR samt projektledare Maria Montefusco från Nordens välfärdscenter.
Frukost, lunch och kaffe ingår i seminariepriset.
Seminariet möjliggörs genom medel från bl.a. Sjunde mars fonden,
Letterstedtska föreningen, Veikkaus och Aktia Stiftelsen i Vasa.
Anmälan och mera information på www.samsnet.fi