Nyhet

Handikappforum rfs enkät

18.04.2018

Handikappforum rfs enkät om läget gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Finland

 

Som medlem i Handikappforum är vi med och försöker förbättra livet för alla funktionshindrade här i Svenskfinland. För ändamålet har vi utformat en blankett som jag just fyllde i. Det tog ca 15-20 min. Klicka på länken, läs vad det är frågan om och dra ditt strå till stacken! Skicka sedan länken vidare. Ju flera som fyller i enkäten desto bättre blir vi hörda.

https://fi.surveymonkey.com/r/rattigheter_for_personer_med_funktionsnedsattning