Händelse

Finlands Svenska Handikappförbund vårmöte

23.04.2019 - 23.04.2019

Finlands Svenska Handikappförbund vårmöte är den 23.4 kl 17 på Apollogatan 15 i Helsingfors dörrkod 1927

 

 På mötet avhandlas förbundets stadgeenliga angelägenheter Meddela gärna att du kommer på förhand.