Nyhet

EU:s Funktionshinderkortet

12.02.2018

Vad är Funktionshinderkortet?

EU:s Funktionshinderkortet kommer att tas i bruk i Finland i våren 2018. Vidare information finns på FPA:s hemsidor.

 Med Funktionshinderkortet kan personer med funktionshinder smidigt och lätt både i Finland och i övriga EU-länder verifiera sitt funktionshinder eller sitt behov av assistentstöd t.ex. vid resor inom kollektivtrafik och då kortanvändaren deltar i exempelvis idrotts- eller kulturevenemang.

Funktionshinderkortet är frivilligt och man får inga sociala förmåner med det.

Funktionhinderkortet är likadant i alla de europeiska länder där kortet kommer att användas. Kortet är försett med ett fotografi av kortanvändaren, punktskrift samt ett hologram. Texten på kortet är på finska och engelska. I vissa fall kan Funktionshinderkortet också har ett A-märke som ges till sådana personer som ofta har en assistent med sig.

För tjänsteleverantörerna gör det enhetliga kortet det möjligt att utveckla sina tjänster. Personer med funktionshinder kan i framtiden beaktas bättre.

Förutom i Finland förbereder man sig som bäst på att ta i bruk det europeiska Funktionshinderkortet också i Belgien, Italien, Cypern, Malta, Estland och Rumänien. EU:s Funktionshinderkort har redan tagits i bruk i Slovenien.

Mera information kan läsas på FPA hemsidor www.kela.fi