Händelse

Ett festtåg för personlig assistans för första gången i Finland Tillsammans för vi fram personlig assistans!

11.06.2019 - 11.06.2019

Ett festtåg för personlig assistans för första gången i Finland  

Tillsammans för vi fram personlig assistans! 

 

I början av juni samlas personliga assistenter och de som använder personliga assistenter tillsammans med sina stödtrupper för att fira personlig assistans som i år fyller 10 år och för att visa vilken styrka det finns i den. 

 

Personlig assistans utgör för många som behöver hjälp p.g.a. en funktionsnedsättning grunden för självbestämmanderätt och ett självständigt liv. Hjälpen uppfyller rätten till frihet och tryggar de dagliga sysslorna, men den är också mycket mera. Den personliga assistansen öppnar dörren till världen utanför: den möjliggör studier och arbete, hobbyer och personliga relationer – överhuvudtaget delaktighet i ett samfund och samhället. 

 

De personliga assistenterna gör sitt viktiga jobb med hjärta och eftertanke. Med hjälp av sitt engagemang och sitt kunnande möjliggör de ett självständigt liv för en person med funktionsnedsättning. Det arbete de personliga assistenterna gör kan ofta för en utomstående te sig osynligt även om deras assistans är nyckeln till alla aktiviteter för den som får ta emot hjälpen. 

 

De olika aktörerna inom personlig assistans vill visa åt alla vad vi är gjorda av: livskraft och stolthet! Vi samlas och bjuder alla andra med att delta i det första festtåget för personlig assitans. Låt oss visa att vi finns till och är aktiva! 

 

Ett festtåg för personlig assistans arrangeras den 11.6.2019. Vi träffas kl. 14 påNarinken i Kampen i Helsingfors och därifrån marscherar vi till riksdagshuset. 

Evenemanget har nolltolerans mot rasism, diskriminering, hatretorik, våld och all slags mobbning. 

---- 

Evenemanget arrangeras av: 

Assistentti.info, Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, HelsinginInvalidien Yhdistys ry, Invalidförbundet rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, Synskadades förbund rf och Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 

 

www.facebook.com/henkilokohtaisenavunparaati