Händelse

Alla räddas. Mutual Trust-projektets slutseminarium 20.3.2019

20.03.2019 - 20.03.2019

http://www.mutualtrust.fi/sv/aktuellt/alla-raddas.-mutual-trust-projektets-slutseminarium-20.3.2019.html

kolla mer info

 

Mutual Trust är ett räddningssamarbete mellan funktionsvariationsorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare.

 

Alla räddas

Mutual Trust-projektets slutseminarium

 

20.3.2019 kl. 9.00 – 13.00

Centrumbiblioteket Ode, 1 våningen, Maijasalen.

Tölöviksgatan 4, Helsingfors