Aktuellt

Nyheter

Händelsekalendern

▸ redaktions möte

Börjar: 26.02.2019, Slutar: 26.02.2019

▸ Styrelsemöte + höstmöte

Börjar: 15.11.2018, Slutar: 15.11.2018

▸ Juridiska ombudets temadag om funktionsrätt i Vasa 2018

Börjar: 08.11.2018, Slutar: 08.11.2018