Aktuellt

Information

Nyhetsbrevet berättar om vad som är aktuellt och om vem vi är. Till”oss” räknar vi både våra medlems- och samarbetsorganisationer. Prenumerera på nyhetsbrevet här

Läs det senaste nyhetsbrevet här
Läs senaste SOS Aktuellt här


Beslutsfattande

Vi fattar våra beslut i våra medlemsorganisationer. Medlemsorganisationer utser sina representanter till vår förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsens gör upp en strategi för vår verksamhet som fungerar som ledstjärna för vår intressebevakning.


Intressebevakning

Vår intressebevakning baserar sig på representation och samarbete. Till samarbetet räknar vi nätverk, höranden och gemensamma utlåtanden. Också hur vi efterlever våra beslut i vardagen spelar här en viktig roll.